T’IMAGINES …? – DEÉELIJ

T’imagines …? – Deéelij

 noche-oscura

T’imagines que Déu decideix encarnar?

Caldria plantejar-se, almenys per curiositat,  en què ho faria, home o dona? En un cos sa o no? Amb una vida luxosa o plena de misèries? En quin país? A què es dedicaria? Amb qui voldria formar una família? Els seus fills serien semidéus? Moriria o viuria eternament? Per què no es dedica a la política i així arregla el món? I així podríem plantejar milers d’opcions.

Algú pot dir que això que plantejo ja ho va fer amb Jesús de Natzaret, que no és nou el que apunto. Ok, posem que això del Natzaret era el fill de Déu, donem-li validesa; però el que plantejo és que no encarni com a fill de Déu, sinó com el mateix Déu. Com seria això? Fins i tot ens podem plantejar si això és possible; i fins i tot el per què ho faria. Sigui com sigui seguim amb la proposta.

Imagina que Déu ha decidit encarnar com tu, i que tu ets Déu encarnat. Si fos així podries fer-te aquest munt de preguntes i veure com les resols, doncs podries qüestionar-te que si ets Déu encarnat per què no et vas donar una vida millor, amb més abundància, amb gens de patiment…

De debò, procura respondre’t a aquestes qüestions com si fossis Déu encarnat en tu …

Imagina ara que és la teva parella o un dels teus fills aquest Déu encarnat, com el tractaries sabent això? Et dono temps… planteja-t’ho …

Imagina’t que no ho saps i que de sobte, un dia, la teva parella o un dels teus fills et fa la revelació que és Déu encarnat, com respondries a això? Planteja-t’ho … Desconfiaries, el portaries al psiquiatre …?

Imagina que Déu encarnat és un amic, el més lleial, el millor dels teus amics, i de sobte t’assabentes de la seva condició divina, i ja no et dic que t’ho plantegis o com et quedaries, sinó que Ell t’afegeix que està encarnat per ajudar-te … Què li demanaries? I això sí que pots plantejar-t’ho …

Doncs imaginem més. Imaginem que Tu o qui sigui s’adona que és Déu encarnat en aquest cos que coneix com a propi … i quan ho percep … què faria amb la resta de la seva vida? … T’HO IMAGINES?

Però és que no es tracta que jo doni la resposta, sinó que tu l’abastis, o recorrent a un poema de Juan de Yepes, que diu: “vaig volar tan alt, tan alt, que li vaig donar caça a  l’abast”.

maxresdefault

Imagina ara que arriba el moment de la mort, que Déu es desprèn d’aquest cos i torna al seu Fur Intern i Perfecte, per just a aquest instant adonar-se que tot el que ha experimentat durant l’encarnació, relacions, éssers humans, animals, meteorologia … tot el que ha experimentat i conegut ho ha creat Ell mateix per la seva encarnació, i només per a si mateix.

Llavors percep, de nou, que tot, absolutament tot, Ell és qui ho ha creat per al seu propi gaudi i goig, per al seu propi experimentar en un ÉSSER encarnat. T’imagines?

Doncs tu ets aquest Déu encarnat, però encara no ho saps, encara no ho creus, encara camines creient en un déu extern, encara vas per la vida com vas … Així que imagina quan t’adones que ets la viva encarnació de Déu, i que tu ets Déu encarnat.

Només imagina, sense espantar-te.

I per més que ho imaginis, no aconseguiràs donar-te caça fins que tinguis certesa de la teva Deïtat encarnada.

Autor: Deéelij

san-juan-de-la-cruz-2

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com.es/2015/08/imaginas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/CvMsf+(EL+CIELO+EN+LA+TIERRA)

Original en español:

 god_is_love

¿Imaginas…?

Posted: 12 Aug 2015 12:24 AM PDT

¿Te imaginas que Dios decide encarnar? Habría que plantearse, al menos por curiosidad ¿en qué lo haría, hombre o mujer? ¿En un cuerpo sano o no? ¿Con una vida lujosa o llena de miserias? ¿En qué país? ¿A qué se dedicaría? ¿Con quién querría formar una familia? ¿Sus hijos serían semidioses? ¿Moriría o viviría eternamente? ¿Por qué no se dedica a la política y así arregla el mundo? Y así podríamos plantearnos miles de opciones. Alguien diría que esto que planteo ya lo hizo con Jesús de Nazaret, que no es novedoso lo que apunto. Ok, pongamos que lo del Nazaret era el hijo de Dios, démosle validez; pero lo que planteo es que no encarne como hijo de Dios, sino como el mismo Dios. ¿Cómo sería eso? Incluso nos podemos plantear si eso es posible; e incluso el por qué lo haría. Sea como fuere sigamos con la propuesta.

Imagina que Dios ha decidido encarnar como tú, y que tú eres Dios encarnado. Si fuera así podrías hacerte este montón de preguntas y ver cómo las resuelves, pues podrías cuestionarte que si eres Dios encarnado por qué no te diste una vida mejor, con más abundancia, con nada de sufrimiento. En serio, procura responderte a estas cuestiones como si fueras Dios encarnado en ti…

Imagina ahora que es tu pareja o uno de tus hijos ese Dios encarnado, ¿cómo le tratarías sabiendo esto? Te doy tiempo, plantéatelo…

Imagínate que no lo sabes y que de pronto, un día, tu pareja o uno de tus hijos te hace la revelación de que es Dios encarnado, ¿cómo responderías a esto? Plantéatelo… ¿Desconfiarías, le llevarías al psiquiatra…?

Imagina que Dios encarnado es un amigo, el más leal, el mejor de tus amigos, y de pronto te enteras de su condición divina, y ya no te digo que te lo plantees o cómo te quedarías, sino que Él te añade que está encarnado para ayudarte… ¿Qué le pedirías? Y esto sí que puedes planteártelo…

Pues imaginemos más. Imaginemos que Tú o quién sea se da cuenta que es Dios encarnado en ese cuerpo que conoce como propio… y que cuando lo percibe… ¿qué haría con el resto de su vida?… ¿Te lo imaginas? Pero es que no se trata de que yo dé la respuesta, sino de que tú la alcances, o recurriendo a un poema de Juan de Yepes, que dice: volé tan alto, tan alto, que le di a la caza  alcance.

Imagina ahora que llega el momento de la muerte, que Dios se desprende de ese cuerpo y regresa a su Fuero Interno y Perfecto, para en ese instante darse cuenta que todo lo que ha experimentado durante la encarnación, relaciones, seres humanos, animales, meteorología… todo lo que ha experimentado y conocido lo ha creado Él mismo para su encarnación, y sólo para Sí mismo. Entonces percibe, de nuevo, que todo, absolutamente todo, Él lo ha creado para su propio disfrute y gozo, para su propio experimentarse en un SER encarnado. ¿Te imaginas?

Pues tú eres ese Dios encarnado, pero aún no lo sabes, aún no lo crees, aún andas creyendo en un dios externo, aún vas por la vida como vas… Así que imagina cuando te das cuenta de que eres la viva encarnación de Dios, y que tú eres Dios encarnado. Sólo imagina, sin asustarte. Y por más que lo imagines, no alcanzarás a darte caza hasta que tengas certeza de tu Deidad encarnada.

================

Autor: Deéelij

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s