GÈNESI – Jeff Foster – (del llibre “Más allá del despertar”)

GÈNESI – Jeff Foster

(del llibre Más allá del despertar)

jeff-foster

Aquest matí, els ulls s’han obert i hi havia un món. Encarnació. L’esperit es va fer carn. Hi havia alguna cosa nova sota el sol, cosa que ningú havia vist mai abans i alguna cosa que ningú tornaria a veure mai.

Un món brollà del Buit i alguna cosa va emergir del no-res. Llavors vaig mirar al meu voltant. Hi havia una habitació. Cortines, un armari, una pila de llibres i una còmoda a dos pams de la vora del llit.

Hi havia un món nou, un país ignot, i res en la història del cosmos podria assemblar-se-li.

Com era possible? Com podria haver alguna cosa? Alguna cosa? L’edredó caigué del llit i va aparèixer un cos, el primer cos, el primer home. Adam. Dues cames, dos braços i tota la resta. Un miracle!

‘Creació ex nihilo! Però era un miracle dinàmic, un miracle en moviment. El cos es va aixecar, va anar a esmorzar, llec es va rentar al lavabo i finalment es dirigir a la porta. Res podia aturar el desplegament d’aquest miracle. El miracle ho era tot.

Fora bufava un vent tan fred que tallava el cutis. El cos va pujar llavors a un autobús. És a dir, jo vaig pujar a un autobús, però encara no hi havia ni jo, ni autobús, ni cos que pogués pujar a un autobús, jo pujava a aquest autobús. I a l’autobús va seguir desplegant el miracle. ¡Vaig mirar al meu voltant i vaig descobrir a altres semblants a mi! Braços, cames, torsos i caps amb rostres divertits, alguns somrient, altres amb la mirada perduda al lluny i d’altres que expressaven tota la tristesa del món. Tots ells eren els meus germans i les meves germanes! Tots érem el mateix i no hi havia res, absolutament res, que ens separés.

Una sola família sota el sol unida per una cosa tan profunda que ni tan sols la podíem arribar a imaginar.

Tots érem Un, el que significa que, en aquest autobús, no hi havia ningú, absolutament ningú. Però era innegable que aquí estaven tots aquests cossos. Després vaig baixar de l’autobús i vaig caminar pel centre de la ciutat, que palpitava d’humanitat. Les persones abarrotaven les botigues, s’arremolinaven a les parades d’autobús, xerraven animadament en els bancs i prenien cafè a gotets de cartró decorats amb logotips de moda. Els amants s’abraçaven, els matrimonis discutien, els motors dels autobusos rugien i els nens jugaven a fet i amagar.

Què eren aquestes criatures? I com era possible que aquell matí hagués despertat com un d’ells? Què havia fet per merèixer-ho? Llavors vaig veure la meva imatge reflectida a l’aparador d’una botiga. Quina autèntic miracle!

Quin miracle els braços i les cames, una aparença que em distingeix dels altres i, al mateix temps, m’uneix per sempre a ells …!

I encara que tots estàvem coberts amb roba d’hivern, sabia que el miracle era encara més profund. Sota aquestes robes que ens identifiquen com a individus aparentment separats, hi havia coses que ens unien. Coses brutes, coses vergonyoses i coses secretes. Penis, vagines, pits, suor, orina, sang i pus. Càncers, incontinències, membres mutilats, tumors i deformacions. I, per més que tractéssim d’ocultar totes aquestes coses, podia veure-les a través de les disfresses, podia veure la nostra humanitat comuna, tan bonica que resultava gairebé impossible de suportar. Veia les mentides, la mig mentides i les mig veritats, veia els suports i les màscares que fem servir per ocultar-nos a nosaltres mateixos i separar-nos dels altres, i veia que totes aquestes coses només servien per fer-nos més humans i posar clarament en relleu el que més desesperadament volem amagar. Sí, avui veia tot això, veia el nucli del que significa ésser humà i del que significa estar viu.

El que vaig veure no diferia del que veuen els ulls i el que vaig sentir era el mateix que escolten les orelles. I tot això és tan evident, tan dolorosament obvi i tan manifestament present que resulta miraculós que no ho advertim, tots nosaltres en qualsevol moment.

Així és, aquest dia no vaig veure realment res perquè no hi havia absolutament res per veure.

\

A poc a poc va anar enfosquint. El cos estava cansat. Tenia fam i set. Vaig agafar l’autobús per tornar a casa. El miracle perdurava, instant rere instant.

Sempre el miracle.

Una clau al pany. L’interruptor del llum es va encendre i em vaig treure les sabates.

Avui havia viscut la meva vida completament, res havia quedat pendent i no quedava res a fer ni cap lloc on anar. Era de nit i estava estirat al mateix llit en el que aquest matí va despertar el món. Potser demà aparegui un món. La veritat és que no ho sé. De moment, n’hi ha prou amb això. Aquest és el miracle.

Avui he viscut tota la meva vida, però ja s’ha esvaït en la memòria i ha tornat al buit del que va sortir.

Avui he viscut tota la meva vida i estic estirat sota l’edredó a punt de dormir, tan còmode com ho estava a l’úter de la mare. Estic preparat per a la mort, l’Úter de tots els úters.

Però ara dormiré i potser demà aparegui un nou món.

Tanco els ulls i el món es dissol.

jefffoster1

A continuació en español:

GÉNESIS – Jeff Foster (del libro Más allà del despertar)

Esta mañana, los ojos se han abierto y había un mundo. Encarnación. El espíritu se hizo carne. Había algo nuevo bajo el sol, algo que nadie había visto nunca antes y algo que nadie volvería a ver jamás. Un mundo brotó de Vacío y algo emergió de la nada. Entonces miré a mi alrededor. Había una habitación. Corti- nas, un armario, una pila de libros y una cómoda a dos palmos del borde de la cama.

Había un mundo nuevo, un país ignoto, y nada en la historia del cosmos podría asemejársele.

¿Cómo era posible? ¿Cómo podría haber algo? ¿Algo?

El edredón cayó de la cama y apareció un cuerpo, el primer cuerpo, el primer hombre. Adán. Dos piernas, dos brazos y todo lo demás. ¡Un milagro!

¡Creación ex nihilo! Pero era un milagro dinámico, un milagro en movimiento. El cuerpo se levantó, fue a desayunar, lego se lavó en el lavabo y finalmente se

dirigió a la puerta. Nada podía detener el despliegue de ese milagro. El milagro lo era todo.

Fuera soplaba un viento tan frío que cortaba el cutis. El cuerpo subió en- tonces a un autobús. Es decir, yo subí a un autobús, pero aunque no había ni yo, ni autobús, ni cuerpo que pudiese subir a un autobús, yo subía a ese autobús. Y en el autobús siguió desplegándose el milagro. ¡Miré a mi alrededor y descubrí a otros semejantes a mí! Brazos, piernas, torsos y cabezas con rostros divertidos, algunos sonriendo, otros con la mirada perdida a lo lejos y otros que expresaban toda la tristeza del mundo. ¡Todos ellos eran mis hermanos y mis hermanas! To- dos éramos el mismo y no había nada, absolutamente nada, que nos separase. Una sola familia bajo el sol unida por algo tan profundo que ni siquiera podía- mos llegar a imaginar.

Todos éramos uno, lo que significa que, en ese autobús, no había nadie, absolutamente nadie. Pero era innegable que ahí estaban todos esos cuerpos.

 Luego bajé del autobús y caminé por el centro de la ciudad, que palpitaba de humanidad. Las personas abarrotaban las tiendas, se arremolinaban en las paradas de autobús, charlaban animadamente en los bancos y tomaban café en vasitos de cartón decorados con logotipos de moda. Los amantes se abrazaban, los matrimonios discutían, los motores de los autobuses rugían y los niños juga- ban al escondite.

¿Qué eran esas criaturas? ¿Y cómo era posible que esa mañana hubiese despertado como uno de ellos? ¿Qué había hecho para merecerlo? Entonces vi mi imagen reflejada en el escaparate de una tienda. ¡Qué auténtico milagro!

¡Qué milagro los brazos y las piernas, una apariencia que me distingue de los demás y, al mismo tiempo, me une para siempre a ellos…!

Y aunque todos estábamos cubiertos con ropa de invierno, sabía que el milagro era todavía más profundo. Bajo esas ropas que nos identifican como in- dividuos aparentemente separados, había cosas que nos unían. Cosas sucias, co- sas vergonzosas y cosas secretas. Penes, vaginas, pechos, sudor, orina, sangre y pus. Cánceres, incontinencias, miembros mutilados, tumores y deformaciones. Y, por más que tratásemos de ocultar todas esas cosas, podía verlas a través de los disfraces, podía ver nuestra humanidad común, tan hermosa que resultaba casi imposible de soportar. Veía las mentiras, la medio mentiras y las medio verdades, veía los apoyos y las máscaras que utilizamos para ocultarnos a noso- tros mismos y separarnos de los demás, y veía que todas esas cosas sólo servían para hacernos más humanos y poner claramente de relieve lo que más desespe- radamente queremos ocultar. Sí, hoy veía todo eso, veía el núcleo de lo que sig- nifica ser humano y de lo que significa estar vivo.

Lo que vi no difería de lo que ven los ojos y lo que oí era lo mismo que escuchan los oídos. Y todo eso es tan evidente, tan dolorosamente obvio y tan manifiestamente presente que resulta milagroso que no lo advirtamos, todos no- sotros en cualquier momento.

Así es, ese día no vi realmente nada porque no había absolutamente nada que ver.

\

Poco a poco fue oscureciendo. El cuerpo estaba cansado. Tenía hambre y sed. Cogí el autobús para volver a casa. El milagro perduraba, instante tras instante. Siempre el milagro.

Una llave en la cerradura. El interruptor de la luz se encendió y me quité los zapatos.

Hoy había vivido mi vida completamente, nada había quedado pendiente y no quedaba nada que hacer ni lugar alguno al que ir. Era de noche y estaba tumbado en la misma cama en la que esta mañana despertó el mundo. Quizá mañana aparezca un mundo. Lo cierto es que no lo sé. Por el momento, basta con esto. Este es el milagro.

Hoy he vivido toda mi vida, pero ya se ha desvanecido en la memoria y ha regresado al vacío del que salió.

Hoy he vivido toda mi vida y estoy tumbado bajo el edredón a punto de dormir, tan cómodo como lo estaba en el útero de mi madre. Estoy preparado para la muerte, el Útero de todos los Úteros.

Pero ahora dormiré y quizá mañana aparezca un nuevo mundo. Cierro los ojos y el mundo se disuelve.

Facebook / Twitter

https://www.facebook.com/LifeWithoutACentre?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Jeff-Foster-en-espa%C3%B1ol/132951520106392?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Notas-de-Jeff-Foster-en-espa%C3%B1ol/373480469457099?ref=ts&fref=ts

https://twitter.com/WonderOfBeing

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s