EL DESIG SEXUAL – Sergi Torres

EL DESIG SEXUAL – Sergi Torres

Observa el desig sexual.  Què enclou?

Què és el que emana un desig sexual?

Som el fruit del desig sexual que va emanar d’una voluntat.   El que passa és que quan exercim el nostre desig sexual, no solem ser conscients de la voluntat que hi ha darrera.

El desig sexual genera en el cos la voluntat de l’esperit.  Ara observa com n’és de bonic!:

Si la meva carn és el fruit d’un desig sexual i el meu esperit és la voluntat que es va expressar a través d’aquest desig, quan el meu cos i el meu esperit s’uneixen, desig i voluntat es transformen en Presència.

Per això no es tracta de rebutjar el desig i transformar-lo en voluntat,  sinó en esbrinar l’origen del desig… que al principi és fosc, però que es torna lluminós perquè el seu origen és la voluntat de l’esperit.

Per això estem esbrinant el desig sexual basat en la necessitat d’Unitat.

El desig sexual està basat en la necessitat d’Unitat, en lloc d’una expressió de la voluntat d’estar units.  L’acció és la mateixa, però el que d’això se’n desprèn és completament diferent, en funció de des d’on ho fas.

kama-sutra

Aleshores moltes persones quan entren en el seu procés espiritual, tracten d’evitar els seus desig més bàsics, quan aquests desigs bàsics, són bàsics per a restaurar la Consciència del Ser.  Els desigs bàsics són els primers que sentim quan oblidem el nostre Ésser.

Com que són els primers que sentim, també són els últims que sentim just abans de recordar el Ser.  Per això és que el camí al camí a l’Ésser és en direcció d’aquests desigs tan bàsics.  Són per on jo vaig sortir a aquest món.  No és bonic?

Cada vegada que em permeto sentir desig sexual… Has vist la sensació de voler posseir a l’altre, per generar en tu una sensació de plaer i benestar? Curiós!

Així és que quan em relaciono des d’aquest desig, estic generant més necessitat d’això.  I en aquest punt genero conflicte i dolor en algun nivell.  I aquí és on moltes persones que s’autoanomenen espirituals, tenen dubtes.

Alguns… llibertinatge sexual! I altres… abstinència sexual!.  En ambdues opcions és present la por a descobrir la voluntat que hi ha darrera el desig sexual.

Llibertinatge sexual es donar curs al desig.  I la castedat és reprimir el desig.  Però en ambdues opcions el desig és la base!  Per tant ambdós comportaments són la mateixa acció que té com a base el desig.

Quan accepto i assumeixo el meu desig és quan puc descobrir la voluntat que enclou.  És com una força de cercar la Unitat, i en aquesta força de cercar la Unitat m’adono que jo estic unit, que jo ja sóc jo, que no necessito res ni a ningú per a ser qui sóc i que ja ho sóc.

Una vegada sabut això, és quan em puc unir a una altra part de mi (senyalant altres persones), sabent que aquestes parts de mi són completes en si mateixes.

Traiem això del nivell sexual i portem-ho al nivell emocional.

Si ens trobem des d’aquesta perspectiva, trobarem a dos éssers humans que quan es troben ho fan sabent-se complets, en lloc de que l’altre alimenti les seves emocions.  El que faran aquests dos éssers serà estendre’s, donar-se, SENSE CONDICIONS.

Llavors, si jo et dono completament el que jo sóc i tu fas el mateix, no hi ha relació.  Hi ha Unitat.  Bonic, oi?

Pels que seguiu i practiqueu Un Curs de Miracles (UCDM)*:

Diferència entre “relació especial” i “relació santa”.

A la relació especial hi ha l’ego – i a la relació santa és la relació d’Unitat.

Observa: la relació santa no existeix, perquè quan dos éssers transcendeixen les seves opinions i els seus especialismes referent l’un de l’altre, la relació desapareix en la Unitat i ja no hi ha relació.

Aleshores, molt éssers “espirituals” estan tractant d’espiritualitzar les seves relacions, evitant allò que succeeix en les seves relacions i que no és espiritual, quan acabem de veure que de tot quant succeeix a la nostra vida, l’origen és el nostre esperit.

Quan l’ego es veu correctament, un veu que no és ego sinó esperit, que no existeix aquest ego.

Quan tu mires la teva personalitat HONESTAMENT, t’adones que la teva personalitat procedeix del fet de ser conscient d’ella.   Si ets conscient d’ella, ets la Consciència.  Si ets la Consciència, ets el teu Ésser, i la teva personalitat no existeix.  És només un mitjà a través del qual s’expressa el teu Ésser.

És en aquell moment que un ésser humà es posa dempeus, a punt per ser ell mateix.  Per ser ell mateix sense rebutjar-se, rectificar-se… Aaaaaahh!

Assumint la humanitat que ell és, per que entri en contacte amb la seva consciència de Ser.

Quan fa això, és un mestre per a tots els demés perquè s’està ensenyant a si mateix a través de l’U.

brown-heart-swirl-hi

EL DESEO SEXUAL – Sergi Torres

Observa el deseo sexual. Que encierra?

Qué es lo que emana un deseo sexual?

Somos el fruto del deseo sexual que emanó de una voluntad. Lo que pasa es que cuando ejercemos nuestro deseo sexual, no solemos ser conscientes de la voluntad que hay detrás.

El deseo sexual genera en el cuerpo la voluntad del espíritu. Ahora observa cuán bonito es !:

Si mi carne es el fruto de un deseo sexual y mi espíritu es la voluntad que se expresó a través de este deseo, cuando mi cuerpo y mi espíritu se unen, deseo y voluntad se transforman en Presencia.

Por eso no se trata de rechazar el deseo y transformarlo en voluntad, sino en averiguar el origen del deseo … que al principio es oscuro, pero que se vuelve luminoso porque su origen es la voluntad del espíritu.

Por eso estamos averiguando el deseo sexual basado en la necesidad de Unidad.

El deseo sexual está basado en la necesidad de Unidad, en lugar de una expresión de la voluntad de estar unidos. La acción es la misma, pero lo que de ello se desprende es completamente diferente, en función de desde donde lo haces.

kama-sutra

Entonces muchas personas cuando entran en su proceso espiritual, tratan de evitar sus deseo más básicos, cuando estos deseos básicos, son básicos para restaurar la Conciencia del Ser. Los deseos básicos son los primeros que sentimos cuando olvidamos nuestro Ser.

Como son los primeros que sentimos, también son los últimos que sentimos justo antes de recordar el Ser. Por eso es que el camino en el camino al Ser es en dirección de estos deseos tan básicos. Son por donde yo salí a este mundo. No es bonito?

Cada vez que me permito sentir deseo sexual … Has visto la sensación de querer poseer al otro, para generar en ti una sensación de placer y bienestar? Curioso!

Así es que cuando me relaciono desde este deseo, estoy generando más necesidad de ello. Y en este punto genero conflicto y dolor en algún nivel. Y aquí es donde muchas personas que se autodenominan espirituales, tienen dudas.

Algunos … libertinaje sexual! Y otros … abstinencia sexual !.

En ambas opciones está presente el miedo a descubrir la voluntad que hay detrás del deseo sexual.

Libertinaje sexual es dar curso al deseo. Y la castidad es reprimir el deseo. Pero en ambas opciones el deseo es la base! Por lo tanto ambos comportamientos son la misma acción que tiene como base el deseo.

Cuando acepto y asumo mi deseo es cuando puedo descubrir la voluntad que encierra. Es como una fuerza de buscar la unidad, y en esta fuerza de buscar la Unidad me doy cuenta que yo estoy unido, que yo ya soy yo, que no necesito nada ni a nadie para ser quien soy y que ya lo soy.

Una vez sabido esto, es cuando me puedo unir a otra parte de mí (señalando otras personas), sabiendo que estas partes de mí son completas en sí mismas.

Saquemos esto del nivel sexual y llevemos esto al nivel emocional.

Si nos encontramos desde esta perspectiva, encontraremos a dos seres humanos que cuando se encuentran lo hacen sabiéndose completos, en lugar de que el otro alimente sus emociones. Lo que harán estos dos seres será extenderse, darse, SIN CONDICIONES.

Entonces, si yo te doy completamente lo que yo soy y tú haces lo mismo, no hay relación. Hay Unidad. Bonito, ¿verdad?

Para los que siga y practica Un Curso de Milagros (UCDM) *:

Diferencia entre “relación especial” y “relación santa”.

En la relación especial está el ego – y en la relación santa es la relación de Unidad.

Observa: la relación santa no existe, porque cuando dos seres trascienden sus opiniones y sus especialismo referente el uno del otro, la relación desaparece en la Unidad y ya no hay relación.

Entonces, muy seres “espirituales” están tratando de espiritualizar sus relaciones, evitando lo que sucede en sus relaciones y que no es espiritual, cuando acabamos de ver que de todo cuanto sucede en nuestra vida, el origen es nuestro espíritu.

Cuando el ego se ve correctamente, uno ve que no es ego sino espíritu, que no existe este ego.

Cuando tú miras tu personalidad honestamente, te das cuenta que tu personalidad procede del hecho de ser consciente de ella. Si eres consciente de ella, eres la Conciencia. Si eres la Conciencia, eres tu Ser, y tu personalidad no existe. Es sólo un medio a través del cual se expresa tu Ser.

Es en ese momento que un ser humano se pone de pie, listo para ser él mismo. Por ser él mismo sin rechazarse, rectificarse … Aaaaaahh!

Asumiendo la humanidad que él es, por que entre en contacto con su conciencia de Ser.

Cuando hace esto, es un maestro para todos los demás porque se está enseñando a sí mismo a través del Uno.

*UCDM – Un Curs de Miracles – llibre canalitzat per la Dra. Helen Shucman

http://sergitorres.es/

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s